PCI Multigrund® PGU

Penetrácia s granulátom
Univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové akrylátové, minerálne, silikónové a mozaikové omietky.
Vytvára adhézny mostík pod následne nanášané omietky.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Jednoducho sa spracováva.
Vysoká pevnosť spoja.
Difúzny.
Odolný proti alkáliám.

PCI Gisogrund® PGM

Základový penetračný náter
Na penetráciu sadrových omietok, sadrokartónov a sadrových tvaroviek, pórobetónu, betónu, anhydritových poterov, omietky a muriva pred pokladaním keramických obkladov.
Na penetráciu savých podkladov v systéme zatepľovania fasád.
Na základovú penetráciu omietkových podkladov pred nanesením tenkovrstvových aplikácií.
Na penetráciu podkladov pred aplikáciou cementových samonivelizačných podlahových stierok a ďalších hydraulicky tvrdnúcich mált a anhydritových poterov. Na povrchové spevnenie kriedujúcich a prašných podkladov.
Na penetráciu podkladov pred aplikáciou fasádnych, vnútorných farieb a tapiet.

PCI Multicret® Super

Lepiaca a armovacia stierková hmota
Na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky.
Vhodná aj do oblasti soklov.
Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu.
Stabilná a pevná, práca s izolačnými doskami je ľahká a rýchla.
Vystužená skleným vláknom, lepšie vyrovnáva napätie v podklade a armovacej stierke.
Vysoká rýchlosť práce pri aplikácií armovacej stierky vďaka jej technickým parametrom.
Vysoká paropriepustnosť.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.

PCI Multiputz® MRP

Ryhovaná omietka
Minerálna biela tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou.
So zrnitosťou 2,0 / 3,5 mm.
Odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Na minerálne omietky v exteriéri treba vždy aplikovať fasádny náter.

PCI Multiputz® ZA

Akrylátová tenkovrstvá pastovitá omítka
Akrylátová pastovitá omítka, vhodná pro zateplovací systémy se zatřenou strukturou. Barevné tónování podle vzorníků PCI. Zrno: 1,5 / 2 mm. Doba skladovatelnosti: min 12 měsíců.

PCI Multiputz® ZS

Silikónová tenkovrstvová pastovitá omietka
Silikónová tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou, vystužená sklenými vláknami, vysokoodolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna, odolná proti UV žiareniu.
Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

PCI Multiputz® NoBio Z

Špeciálna silikónová pastovitá omietka
Anti-biotic efekt – jedinečná kombinácia širokospektrálneho biocídu a fotoaktívnej zložky TiO2 zaisťuje dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami.
Vysoká ochrana proti rastu rias a plesní. Vysoká priľnavosť k podkladu a výborná spracovateľnosť.
S obsahom spevňujúcich sklených vlákien.
Po vytvrdnutí odolná proti vode, mrazu a agresivite vonkajšieho prostredia (silné dažde, dym, agresívne priemyselné splodiny).
Pri daždi s odperlovacím efektom, veľká odolnosť proti zašpineniu.
Umývateľná.
Vysoká priepustnosť vodných pár a CO2. Štandardne dodávaná v bielej farbe alebo v odtieni podľa vzorkovníka.
Vhodná na zatepľovacie systémy (ETICS).

PCI Multitop® FA

Fasádna akrylátová farba
Akrylátový fasádny náter určený na nové a staré fasády.
Vysokopriľnavý, oteruvzdorný a stálofarebný. Odolný proti poveternostným vplyvom a silným dažďom. Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.

PCI Multitop® FT

Silikátová fasádna farba
Silikátový fasádny náter, hydrofóbny, s vysokou schopnosťou prepúšťať vodné pary, na nové aj staré minerálne podklady.
Vhodný na sanačné omietky.
Riedenie náterom PCI Multigrund® PGT.

PCI Multitop® FS

Silikónový fasádny náter
Silikónový fasádny náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom, so zvýšeným stupňom hydrofóbie, vysokodifúzny, mimoriadne stálofarebný, odolný proti UV žiareniu.
Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt.
Vhodný na zatepľovacie a sanačné systémy.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.

PCI Pericol® Standard

Štandardné cementové lepidlo
Štandardné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 3 %.
Vhodné na lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových obkladov na betón a omietku.
Vysoká spoľahlivosť lepenia vďaka extra dlhej dobe lepivosti.
Na tenkovrstvové lepenie, ľahko spracovateľné. Klasifikácia C1TE podľa EN 12004.

PCI Pericol® FX Profi

Špeciálne cementové lepidlo
Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie.
Vysokoodolné proti vode a mrazu.
Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“.
Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.

PCI Pericol® FX Rapid

Špeciálne rýchlotuhnúce cementové lepidlo
Špeciálne rýchlotuhnúce lepidlo so zníženým sklzom na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb na balkóny, terasy a podlahové vykurovanie. Vysokoodolné proti vode a mrazu.
Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“.
Pochôdzne a škárovateľné po 3 hodinách, plne zaťažiteľné po 24 hodinách.
Klasifikácia C2FT podľa EN 12004.

PCI Pericol® Fluid

Špeciálne rýchlotuhnúce cementové lepidlo
Flexibilné rýchlotuhnúce lepidlo s predĺženou dobou zavädnutia na celoplošné – bezdutinové lepenie všetkých typov keramických dlažieb.
Na balkóny, terasy, podlahové vykurovanie a plochy s vysokým mechanickým zaťažením, na lepenie „dlažba na dlažbu“.
Aj na dodatočné vyrovnávanie podkladov do 15 mm.
Pochôdzne a škárovateľné po 6 hod., plne zaťažiteľné po 24 hod.
Klasifikácia C2FE S1 podľa EN 12004.

PCI Pericol® SL

Flexibilné cementové lepidlo
Flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb.
Vhodné najmä na plochy so zvýšeným hydrotermickým namáhaním – balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie.
Vysokoodolné proti vode a mrazu. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
Pochôdzne a škárovateľné po 12 hodinách, plne zaťažiteľné po 24 hodinách. Klasifikácia C2T S1 podľa EN 12004.

PCI Gisogrund® PPB

Špeciálny kontaktný náter
Penetrácia nesavých podkladov ako teracco, keramické obklady a dlažby, glazovaný kabrinec, prírodné obklady a umelý kameň, pevne držiace a zbrúsené PVC-povlaky, hladké betóny, parkety, podlahy z dosiek, umakart, emailové nátery a pod.
Bezrozpúšťadlový adhézny náter, nezaťažuje okolie a spracovateľa parami rozpúšťadiel.
Vysoká pevnosť spoja, zaručená priľnavosť ďalších vrstiev a obkladov.
Má kontrolné biele sfarbenie, napenetrované miesta je ľahké rozoznať aj vďaka vysokému obsahu kremičitého piesku.
Po premiešaní pripravený na použitie.

PCI Multicret® PS

Tmel na lepenie izolantov v ETICS
Mrazuvzdorný.
Stabilný a pevný.
Jednoduchá práca pri lepení izolačných dosiek.
Zvýšená prídržnosť.
Rýchly nárast pevností.

PCI Multicret® Multi

Lepiaca a armovacia stierková hmota
Na steny a stropy, na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky.
Po vytvrdnutí je odolná proti vode a mrazu Vhodná aj do oblasti soklov.
Stabilná a pevná, práca s izolačnými doskami je jednoduchá a rýchla.
Vysoká rýchlosť práce pri aplikácii armovacej stierky vďaka jej technickým parametrom.
Vysoká paropriepustnosť.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.

PCI Multicret® DUO

Lepiaca a armovacia stierková hmota
Na lepenie a stierkovanie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a ako podklad pod tenkovrstvové omietky.
Vhodná aj do oblasti soklov.
Mrazuvzdorná.
Stabilná a pevná, práca s izolačnými doskami je jednoduchá a rýchla.
Vysoká rýchlosť práce pri aplikácii armovacej stierky vďaka jej technickým parametrom. Vysoká paropriepustnosť.

PCI Multiputz® MSP

Zatieraná omietka
Minerálna biela tenkovrstvová omietka so zatieranou štruktúrou.
So zrnitosťou 1,5 / 2,0 / 3,0 mm.
Odolná proti poveternostným vplyvom a umývateľná.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Na minerálne omietky v exteriéri treba vždy aplikovať fasádny náter.

PCI Multiputz® RA

Akrylátová tenkovrstvová pastovitá omietka
Akrylátová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, odolná proti poveternostným vplyvom, difúzna.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C. Umývateľná.
Paropriepustná.

PCI Multiputz® RS

Silikónová tenkovrstvová pastovitá omietka
Silikónová tenkovrstvová omietka s ryhovanou štruktúrou, vysokoodolná proti poveternostným vplyvom, hydrofóbna, vysokodifúzna, umývateľná a odolná proti UV žiareniu.
Počas dažďa tzv. samočistiaci efekt.
Je súčasťou našich certifikovaných zatepľovacích systémov.
Aditívum PCI Multiputz® UP UNI umožňuje aplikovať omietky aj pri teplotách od +1 °C do +8 °C.

PCI Multiputz® MP

Mozaiková omietka z prefarbených kremičitých kamienkov
Stierkovacia omietková zmes z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov zrnitosti do 1,8 mm a špeciálnych spojív v 44 farebných odtieňoch a ďalších 129 odtieňov na vyžiadanie vo Fasádnych štúdiách a Mixážnych centrách.
Výborna spracovateľnosť zmesi.
Výborne priľnavá k podkladu.
Povrch je umývateľný bežnými saponátovými prostriedkami.
Vysoká mechanická odolnosť proti nárazom, oteru a poškriabaniu.
Vodoodpudivá, odolná proti poveternostným vplyvom. Mrazuvzdorná.

PCI Multitop® FM

Fasádna minerálno-polymérová farba
Silikonizovaný fasádny náter s vysokou krycou schopnosťou, stálofarebný, na minerálne podklady a disperzné omietky.
Odolný proti poveternostným vplyvom, pri daždi tzv. samočistiaci a odperlovací efekt.
Je difúzny a alkalicky stály.

PCI Pericol® K

Štandardné cementové lepidlo
Štandardné cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie keramiky s nasiakavosťou ≥ 10 % Na tenkovrstvové lepenie.
Veľmi jednoduchá spracovateľnosť.
Klasifikácia C1T podľa EN 12004.

PCI Pericol® ZL

Štandardné cementové lepidlo
Štandardné cementové lepidlo so zníženým sklzom na obklady a dlažby, na vnútorné a vonkajšie použitie. Vhodné na lepenie nasiakavej keramiky, nenasiakavej keramiky iba vo vnútornom prostredí, terazzových a tehlových obkladov na betón a omietku.
Vysoká spoľahlivosť lepenia, ľahká spracovateľnosť so zníženým sklzom.
Klasifikácia C1T podľa EN 12004.

PCI Pericol® Special

Špeciálne cementové lepidlo
Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom na lepenie nasiakavých i nenasiakavých keramických obkladov a dlažieb na betón, potery, omietky a podlahové vykurovanie.
Vhodné na plochy s vyšším mechanickým zaťažením.
Klasifikácia C2T podľa EN 12004.

PCI Pericol® Flex White

Špeciálne biele cementové lepidlo
Špeciálne biele cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie všetkých typov keramických obkladov a dlažieb, sklených mozaík, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na balkóny, terasy, fasády a podlahové vykurovanie.
Vysokoodolné proti vode a mrazu.
Vhodné na lepenie „obklad na obklad“ a „dlažba na dlažbu“.
Klasifikácia C2TE podľa EN 12004.

PCI Pericol® FlexPlus

Flexibilné cementové lepidlo
Flexibilné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na lepenie nasiakavej a málo nasiakavej keramiky, jemnej kameniny - gresu, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru), ľahkých stavebných dosiek a izolačných dosiek.
Na pokladanie keramických obkladov do priestorov s mokrou prevádzkou (podklad je vhodné ošetriť stierkovou hydroizoláciou PCI Lastogum® alebo PCI Seccoral® 1K, popr. 2K Rapid).
Veľmi vhodné na balkóny, terasy, vonkajšie schodiská, obklady fasád a soklov (na podklad je vhodné aplikovať stierkovú hydroizoláciu PCI Seccoral® 1K, popr. 2K Rapid).
Na cementové potery, zbrúsené anhydritové, popr. sadrové plávajúce potery, betónové diely, vykurované potery, sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité dosky a na staré dlažby.
Klasifikácia C2TE S1 podľa normy STN EN 12004.
Mrazuvzdorné.