Novinky

Mýty a problémy zatepľovacích systémov

Koncom päťdesiatych rokov sa v západnej Európe začali aplikovať prvé zatepľovacie systémy. Tak, ako pri všetkých novinkách, aj tu boli pochybnosti o funkčnosti týchto systémov a pochybnosti a niektoré „povery“, aj napriek dokázateľným vyvráteniam, pretrvávajú až doteraz.
Ľudia si len ťažko vedeli predstaviť stierku a vrchnú omietku na tak mäkkom podklade, ako je polystyrén alebo minerálna vlna. Dnes vieme, že napr. omietka na zatepľovacom systéme je menej náchylná na tvorbu puklín ako omietka priamo na pevnom murive. Pochybnosť o návratnosti investície do zatepľovacieho systému je v praxi dokázaná a neodškriepiteľná. Ďalšie úvahy a neoprávnené pochybnosti boli a žiaľ dodnes sú o tom, že zateplený dom prestane „dýchať“. Sú nesprávne, pretože murovaná, betónová, zateplená, ale i nezateplená stena nie je určená na „dýchanie“. „Dýchanie“, v zmysle výmeny vzduchu cez stenu, nie je možné. Na výmenu vzduchu v objekte sú určené okná, dvere alebo špeciálna vzduchotechnika. Veľmi často sa stretávame s tým, že užívatelia zateplených domov po realizácii zateplenia zmenia svoje zvyklosti a v podvedomej snahe ušetriť na vykurovaní zmenia aj svoje vetracie návyky, čím sa stane zateplený objekt veľmi zle vetraný. V prípade výskytu plesní v byte sa to pripisuje zatepleniu.
Samozrejme, zatepľovací systém funguje len vtedy, keď je správne navrhnutý a zrealizovaný. Aby bolo zateplenie efektívne a dlhodobo spĺňalo predpísaný účel, je potrebné poukázať na niekoľko chýb, ktoré sa v praxi veľmi často vyskytujú.
 • Pred zateplením len zriedka realizujú stavebné spoločnosti diagnostiku objektu, caštokrát nevytvárajú projektovú dokumentáciu, resp. ju tvoria narýchlo, bez ohľadu na to, v akom fyzickom stave je objekt. Veľakrát sa pred začatím prác nerešpektujú už existujúce poruchy, napr. trhliny, zatekanie, hlavne na rodinných domoch, porušenie vodorovnej izolácie, plesne. A čo je najhoršie, nehľadá sa príčina uvedených chýb.
 • Často sa bez výpočtu a nesprávne navrhuje hrúbka izolácie, rovnako aj skladba systému a bez kladenia dôrazu na detail.
 • V mnohých firmách sú zatepľovacie práce častokrát zverené pracovníkom, ktorí neboli odborne zaškolení a nepoužívajú profesionálne náradie. To isté platí aj o partiách živnostníkov, ktorí chodia od domu k domu a ich návrhy a realizácie zatepľovacích systémov sú niekedy až šokujúce.
 • Vynecháva sa penetrácia podkladu, ktorá zlepší vlastnosti podkladu, napr. zkvalitní priľnavosť, zníži nasiakavosť.
 • Nepoužívajú sa soklové lišty a rohové lišty so sieťkou.
 • Používa sa lacnejší recyklovaný polystyrén, ktorý nemá potrebnú pevnosť ako fasádny polystyrén a má väčšiu rozpínavosť. Naviac, recyklovaný polystyrén, na rozdiel od fasádneho, nie je samozhášavý.
 • Polystyrén sa lepí lepidlami na obklady a dlažby alebo pórobetón. Takéto lepidlá sa časom od polystyrénu odlepia a polystyrén drží už len mechanické upevnenie hmoždinkami. Rovnako použitie nevhodnej alebo nekvalitnej stierkovej hmoty má za následok poškodenie povrchovej úpravy.
 • Ak sa nejaké hmoždinky použijú, tak často v nedostatočnom množstve, nevhodné a s nesprávne zvolenou dĺžkou.
 • Používajú sa lacné - alkalicky nestále sklotextilné mriežky. Stierková hmota ich časom rozleptá a zatepľovací systém je bez výstuže.
 • Pri povrchovej úprave sa kladie dôraz len na farbu a nie na kvalitu omietky.
 • Na severných stenách alebo na stenách v blízkosti zelene sa podceňuje riziko rastu machov a plesní.

Všetko je podmienené jedinému faktoru - cene. Treba si uvedomiť, že kvalitu zatepľovacieho systému preverí až čas. Šetrí sa všade a často na miestach, kde by sa šetriť nemalo. Vo všeobecnosti sa používajú materiály, ktoré sú výrazne lacnejšie ako materiály určené na certifikované zatepľovacie systémy.
Zatepľovací systém je investícia, ktorá sa vráti až v strednodobom výhľade. Každý investor by mal hľadieť v prvom rade na kvalitu a dlhodobú životnosť zatepľovacieho systému. Pre väčšinu z nás peniaze nie sú nepodstatné a výber materiálov je naozaj ťažký. Pri vzájomnom porovnaní produktov určených na ten istý účel zisťujeme výrazne rozdiely a obmedzenia. Dôležité je vybrať systémy, ktoré sú odskúšané a sú doložiteľné potrebnými certifikátmi a osvedčeniami, ktoré deklarujú vlastnosti v praxi pri zaťažení vonkajšími činiteľmi. Odporučenie našich odborníkov je: "nie najlacnejšie, nie najdrahšie, ale dlhodobo overené materiály s dobrými kvalitatívnymi parametrami".

Zdroj: firemné materiály a archívy BASF Slovensko spol. s r. o., Divízia Stavebné hmoty, Žilina.Spolupracujeme

PCI Slovensko
TrnavaDnes

Dektrade
TrnavaDnes
Den Braven