Novinky

Farebné úpravy fasád - nie všetko je dovolené

Obvodová konštrukcia chráni naše obydlia pred nepriaznivými vplyvmi počasia počas celého roka. V lete odoláva vysokým a v zime nízkym teplotám. Horúce letné dni a chladné noci alebo striedanie mrazu a miernejších teplôt fasádu namáha a vzniká na jej povrchu pnutie. Je dôležité správne zvoliť také materiály, aby plnili nielen dekoratívnu funkciu, ale aj ochrannú funkciu. Správne navrhnuté a zhotovené riešenie obvodovej steny vo všetkých jej vrstvách by malo slúžiť bezchybne niekoľko rokov. Možným prvým dôsledkom nevhodne zvoleného riešenia je neúnosné pnutie, ktorého následkom môžu vznikať mikrotrhliny vo väčšej alebo menšej miere. Nie sú to len chybičky krásy. Na fasáde predstavujú riziko technických problémov a môžu spustiť rad ďalších porúch. Problematikou trhlín je potrebné sa zaoberať a riešenie sanácie je potrebné nechať na odborného pracovníka. Najideálnejším riešením je však postupovať tak, aby tento nepríjemný jav nenastal.

Príliš sýty farebný odtieň môže spôsobiť trhliny

Pri výbere farebného odtieňa treba venovať pozornosť jeho sýtosti a miestu použitia. Vznikom trhlín sú ohrozené najviac povrchové úpravy zatepľovacích systémov. Omietky, ktoré sa tónujú podľa vybraného farebného odtieňa absorbujú, resp. odrážajú slnečné žiarenie a dochádza k ich prehrievaniu. Tepelná izolácia systému oddeľuje vrchné vrstvy, ktoré majú hrúbku do cca 9 mm od nosnej akumulačnej konštrukcie a znemožňuje sa tak ich ochladzovanie. Z uvedeného vyplýva nebezpečenstvo šokových zaťažení, najmä v letných mesiacoch, kedy je povrchová úprava prehriata a príde k prudkému ochladeniu dažďom. Pokiaľ sa fasáda prudko ochladí, vznikne v povrchových vrstvách pnutie, ktoré musí prenášať omietka a základná vrstva s armovacou tkaninou. Pri veľmi veľkom pnutí nemusí omietka spoločne so základnou vrstvou preniesť toto zaťaženie a hrozí riziko vzniku mikrotrhlín až viditeľných trhlín. Už mikrotrhliny sú nepríjemnou záležitosťou, ktorá spúšťa degradáciu v zime aj v lete. Umožňuje vnikanie vody do systému, ktorá začne rozrušovať základnú vrstvu a v zime pri zamrznutí a zväčšení objemu môže spôsobiť odpadnutie povrchovej úpravy a narušenie celistvosti systému. V týchto prípadoch je žiaduce, aby sa omietky neprehrievali na vysoké teploty. Túto skutočnosť vieme ovplyvniť výberom svetlejších farebných odtieňov s vyššou odrazivosťou svetla, ktorú udáva index HBW.

Index HBW - 30 a viac

Odraz svetla (HBW) je stavebno-fyzikálna veličina meraná v %. Vyjadruje stupeň jasu a reflexnú schopnosť farebného odtieňa pričom 0 % zodpovedá čiernej farbe a 100 % zodpovedá bielej farbe. Indexy sú uvedené vo vzorkovníku BASF COLOR SENSATION pri každom odtieni a slúžia ako pomôcka. Z praktického hľadiska sa odporúča hodnota HBW indexu vyššia ako 30. Pri vyšších hodnotách je podstatne nižšia pravdepodobnosť vzniku mikrotrhlín a tým je aj menšia pravdepodobnosť rozrušovania povrchovej vrstvy. Podobný princíp treba sledovať aj pri výbere fasádnej farby, ktorou by sa plánoval premaľovať kontaktný zatepľovací systém. Správnou voľbou farebného odtieňa dokážeme zabezpečiť bezproblémové užívanie kontaktných zatepľovacích systémov na mnoho rokov.