Novinky

Ako vykonať fasádne práce pri nepriaznivom počasí

Určite ste sa pri fasádnych a zatepľovacích prácach stretli s dažďom, nízkou teplotou, alebo silným vetrom. Naša spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je realizácia fasád, sa musela začať zaoberať otázkou stability podmienok. Termín realizácie je úzko naviazaný na stav počasia. Existuje dokonca reálne riziko poškodenia fasády, napr.dažďom -zmytie omietky,vetrom -tzv.zahoretie omietky, a v neposlednej rade sa zvyšujú náklady na prenájom lešenia. Všetky tieto aspekty majú nemalý vplyv na kvalitu, čas a cenu práce.

Oplachtovanie fasády špeciálnou priehladnou fóliou zabráni vetru a dažďu poškodeniu fasády, resp.predlžovaniu realizácie.

Pri nízkych teplotách je veľmi dôležité vystabilizovať teplotu pred realizáciou,počas jej realizácie a samozrejme, aj počas samotného schnutia. To dokážeme docieliť výkonnými tepelnými agregátmi. V praxi to znamená, že pri teplote vzduchu -7st celzia si ohriatím vzduchu a podkladu vytvoríme v uzatvorenom priestore, pri výbornej viditeľnosti na podklad, stabilnú teplotu 12st celzia. Po natiahnutí omietky a jej vysušení, postupne vyrovnávame vnútornú teplotu s vonkajšou. Kvalita prevedených prác je zachovaná a termín stavby dodržaný. Ekonomický efekt sa prejaví hlavne pri väčších stavbách, napr.bytových domoch a administratívnych budovách, kde prenájom lešenia prenajatého na celú zimu vyjde niekoľko násobne viac ako investícia do prenájmu plachty a tepelných agregátov. Riziko zmytia omietky dažďom alebo poškodenia vetrom je nulové.