Referencie

- Vajanského 28-33, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- bytovka Bučany 100, okr. Trnava – KÚ (obvodový plášť, výmena okien, rekonštrukcia balkónovej dosky)

- Čajkovského 25, 26, 27, Trnava - ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, výmena balkónového zábradlia)

- A. Kubinu 24, 25, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, výmena stupačiek, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- B. Smetanu 11-14, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- B. Smetanu 7-8, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Zelenečská 53-55, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Botanická 27-29, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- BD Adam, Trnava – vlastné zdroje (obvodový plášť)

- Admin. budova Malženická cesta – vlastné zdroje (obvodový plášť)
- Botanická 2, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Na hlinách 38-35, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Botanická 19-22, Trnava – KÚ (obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Golianova 45-47, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Golianova 40-42, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)
- Čajkovského 1, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena stupačiek, výmena výťahu)

- Čajkovského 2, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena stupačiek, výmena výťahu)

- Čajkovského 3, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena stupačiek, výmena výťahov)

- Na hlinách 2-4, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena výťahov)

- Hospodárska 90, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník)

- Vl. Clementisa 44-46, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Polyfunckia Rybníková, Trnava INVEX s.r.o. – vlastné zdroje ( obvodový plášť)

- Krušovská 1636, Topoľčany – KÚ (obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Krušovská 36, Topoľčany – ŠFRB ( strecha 2013, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- G. Dusíka 19-23, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, elektrika)

- Na hlinách 39-41, Trnava – ŠFRB (strecha 2012, obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia)

- Spartakovská 1, Trnava – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, obnova balkónov a spoločných priestorov)

- Hospodárska 4-6, Trnava – KÚ (strecha, obvodový plášť, výmena výťahov, obnova balkónov a spoločných priestorov)

- Krušovská 1645/16, 18, Topoľčany – ŠFRB (strecha, obvodový plášť, obnova balkónov a spoločných priestorov, výmena výťahu, výmena zvislých a ležatých rozvodov)
- Záhradná 1, Pezinok – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu 1NP, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónoveho zábradlia, okapový chodník, výmena spoločných rozvodov)

- Zelenečská 89-91, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropu do podstrešia, zateplenie stropu 1PP, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena krytiny, výmena spoločných rozvodov)

- Tríbečská 1554, Topoľčany – ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropu, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena spoločných rozvodov)

- Botanická 3, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu 1NP, výmena okien a dverí, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena spoločných rozvodov, okapový chodník)

- J. Matušku 2148, Topoľčany – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu 1NP, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena spoločných rozvodov)

- Slovanská 17-19, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropu, výmena okien a dverí, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena strešnej krytiny, výmena poškodených častí krovu, okapový chodník, výmena spoločných rozvodov)

- Slovanská 14-16, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu suterénu, zateplenie rebier stropu suterénu, výmena okien a dverí, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena strešnej krytiny, výmena poškodených častí krovu, okapový chodník, výmena spoločných rozvodov)

- A. Kubinu 30, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu nad suterénom, výmena spoločných rozvodov, okapový chodník)

- Hospodárska 86, 87, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu 1PP, výmena okien, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena spoločných rozvodov, okapový chodník)

- Školská 295, Urmince – KÚ (obvodový plášť, obnova strešného plášťa, výmena okien a dverí, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, zateplenie stropu 1PP)
- V. Clementisa 42, 43, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropu 1NP, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónoveho zábradlia, okapový chodník, výmena okien a dverí)

- Hospodárska 26-28, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena okien a dverí)

- Čajkovského 3, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, výmena okien, okapový chodník, rekonštrukcia balkónovej dosky, výmena balkónového zábradlia, výmena stupačiek, výmena výťahov)

- Krušovská 1631, Topoľčany – KÚ (obvodový plášť, zateplenie vstupov vchodov, rekonštrukcia balkónovej dosky, okapový chodník, výmena okien)

- Michalská 5, Hlohovec – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov, okapový chodník, výmena okien a dverí)

- V. Clementisa 36-41, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, obnova lodžií, výmena okien a dverí, okapový chodník)

- Veľkomoravská 17-23, Malacky – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1.PP, obnova balkónov, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov)

- Coburgova 5, 7, Trnava – KÚ (obvodový plášť, strecha, okapový chodník, výmena okien)
- A. Kubinu 5, 6, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, obnova lodžií, strecha, zateplenie stropov 1PP, okapový chodník, výmena okien, výmena spoločných rozvodov)

- Na hlinách 7-9, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, obnova lodžií, zateplenie stropov 1PP, okapový chodník, výmena okien)

- Spartakovská 9, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, rekonštrukcia balkónov, zateplenie stropov 1PP, výmena spoločných rozvodov)

- Záhradná 6, 8, Pezinok – ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník)

- Pezinok Sever II – súkromný investor (zateplenie obvodového plášťa) r. 2016

- Dukelská 35, Modra – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena spoločných rozvodov)

- Vodárenská 4601, Piešťany – KÚ (obvodový plášť, zateplenie spoločných priestorov, obnova balkónov, okapový chodník)

- Jablonská 299, Myjava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov)

- Jablonská 300, Myjava – ŠFRB(obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov)

- Kuzmányho 1608, Topoľčany – KÚ (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník)
- Hlboká 12-14, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov, hydraulické vyregulovanie)

- Hospodárska 13-15, Trnava – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov)

- M. Bela 14-18, Piešťany – ŠFRB (obvodový plášť, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí)

- P.O.Hviezdoslava 2266, Topoľčany – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov, hydraulické vyregulovanie)

- P.O.Hviezdoslava 2262, Topoľčany – ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov, hydraulické vyregulovanie)

- Horný rad 554, Brezová pod Bradlom - ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, výmena spoločných rozvodov, hydraulické vyregulovanie)

- Horný rad 555, Brezová pod Bradlom – ŠFRB (obvodový plášť, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie)

- Horný rad 556, Brezová pod Bradlom - ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí, hydraulické vyregulovanie)

- Horný rad 557, Brezová pod Bradlom - ŠFRB (obvodový plášť, strecha, zateplenie stropov 1PP, obnova balkónov a lodžií, okapový chodník, výmena okien a dverí)
11052012676
11052012680
DSC 0414
DSC 0415
DSC 0422
DSC 0437
DSC 0442
DSC 0443
DSC 0451
DSC 0452
DSC 0454
DSC 0457
DSC 0459
DSC 0468
DSC 0470
DSC 0487
DSC 0497
DSC 0499-1
DSC 0499
DSC 0501
DSC 0503
DSC 0505
DSC 0509-1
DSC 0509
DSC 0510
DSC 6971
DSC 6972
DSC 6976
DSC 6981
DSC 6983
DSC 6986
DSC 6987
DSC 6988
DSC 6993
DSC 6994
DSC 7003
DSC 7008
DSC 7014
DSC 8725
DSC 8731
DSC 8735
DSC 8736


Naše certifikátySpolupracujeme

PCI Slovensko
TrnavaDnes

Dektrade
TrnavaDnes
Den Braven