Termovízne merania

Súčasťou obnovy bytových domov spoločnosťou Comdet, s.r.o. je bezplatná realizácia termovíznych meraní. Termovízia je bezkontaktný spôsob teplotného merania v stavebníctve, lokalizujúci miesta tepelných strát budov a detekciu tepelných mostov. Termovízne meranie odhaľuje miesta s nedostatočnou alebo chýbajúcou tepelnou izoláciou a poukazuje aj na rizikové miesta podliehajúce vlhkosti.

Vďaka termovíznemu meraniu, ktoré vykonáva spoločnosť Comdet, s.r.o. pred a po realizácii stavebných prác, si dokážete porovnať efektívnosť obnovy bytových domov a skontrolovať kvalitu vykonanej práce a použitých materiálov.