Vizualizácie fasád z PCI

Vizualizácie fasád pomocou softvaru Famos

Vytvárame grafické návrhy architektonického a farebného riešenia akejkoľvek stavby. Ak teda premýšľate nad zmenou vzhľadu Vášho bytu alebo domu a nechcete zbytočne riskovať, ste na správnom mieste.

Čo budete k vizualizácii potrebovať?

Navštívte nás a prineste si so sebou v digitálnej forme:
  • fotografie domu alebo bytového domu
  • projektovú dokumentáciu (ak sa Váš dom len stavia)
  • fotografie hrubej stavby (ak je Váš dom pred dokončením)
  • fotografie interiéru
na ľubovoľnom dátovom nosiči (CD, DVD, USB kľúč a pod.)

V prípade, že nemáte vhodnú fotografiu, zavolajte do konkrétneho Fasádneho štúdia vo Vašom regióne, ktoré Vám po dohode fotografiu zaistí. Mapa fasádnych štúdií.

Ak ešte nemáte dom ani projektovú dokumentáciu, máme pre Vás pripravenú databázu typových objektov, na ktorých môžeme predviesť vzorové riešenie.

Ako prebieha vytvorenie farebných návrhov?

Proces vytvárania farebných návrhov obvykle pozostáva z troch krokov a síce z navrhnutej farebnej schémy, vyfarbenia objektu a prezentácie farebných návrhov zákazníkovi.
  • načítanie Vašej fotografie do počítača
  • orámovanie plôch pre jednotlivé farby (fasádu, okná, dvere, podbitie), tzv. vytvorenie masiek
  • vyfarbenie objektu podľa Vášho priania
  • po odsúhlasení návrhu nasleduje objednávka materiálov, vrátane poradenstva pri výbere realizačnej firmy
Pozrite sa na ukážky farebných riešení tu.