Projektové dokumentácie pre obnovu bytových domov

Prečo práve my:

  • zabezpečujeme projektovú dokumentáciu pre komplexnú obnovou bytových domov od roku 2009
  • vieme zrealizovať projekt od jeho prípravných fáz (vypracovanie projektu) až po finálnu realizáciu (uskutočnenie stavby)
  • máme historicky vybudovanú pevnú pozíciu na trhu s dlhoročnou tradíciou (vznik firmy v roku 1996, komplexná obnova budov od roku 2007)
  • naši zamestnanci a partneri sú pravidelne odborne školení v oblasti problematiky zatepľovania a obnovy bytových domov (máme napr. certifikáciu TSUS, BASF...)
  • vieme zabezpečiť termovízne merania a ich vyhodnotenie
  • spolupracujeme pri financovaní, či už komerčnom alebo cez ŠFRB
  • projekty, ktoré sme dodávali pre účely ŠFRB mali 100% úspešnosť
  • máme vyrovnané pohľadávky (nie sme dlžníkom) voči zákazníkom, štátu, dodávateľom ani zamestnancom
  • máme vlastné firemné priestory, sklad, predajňu, fasádne štúdio, miešacie centrum, lešenie, logistiku
A v neposlednom rade máme seriózny a profesionálny prístup na všetkých úrovniach.

Ukážky z výkresovej dokumentácie: